Nieodebrane dodatki energetyczne z kasy Urzędu Miasta Krakowa

Nieodebrane dodatki energetyczne z kasy Urzędu Miasta Krakowa
Fot. pixabay.com

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że w związku z likwidacją od 1 lipca 2019 r. kasy w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, wypłata dodatków energetycznych w formie gotówkowej odbywa się w punktach kasowych banku PKO BP SA w Krakowie (wykaz placówek).

Osoby, które miały przyznane dodatki energetyczne do 30 kwietnia 2019 r., a nie podjęły należnych świadczeń z kasy Urzędu, proszone są o kontakt z Referatem ds. Dodatków Mieszkaniowych pod nr tel. 12 616 50 13 lub 12 616 50 18 celem ustalenia  terminu i sposobu odbioru dodatku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: WIOLETTA KARLIŃSKA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także