Termin wypłaty świadczenia wychowawczego 500+

Wypłata świadczeń wychowawczych (500+) w miesiącu, w którym zostało wydane rozstrzygnięcie następuje w terminie kilku dni od dnia rozpatrzenia wniosku.

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego 500+
Fot. Sprawy Społeczne

Natomiast wypłata świadczeń wychowawczych (500+) w kolejnych miesiącach (np. sierpień i wrzesień) realizowana będzie w dni robocze w kolejności alfabetycznej począwszy od  dnia 20-go do końca miesiąca.

Informacja dotycząca wypłaty od października b.r. zostanie zamieszczona w terminie późniejszym.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także