Informacja o składaniu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibach Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przyjmowane są wnioski o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017.

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017
Fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Prawidłowe wypełnienie wniosku oraz załączenie kompletu dokumentów pozwoli na  szybsze rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczeń.

 

Kryterium dochodowe

 

O tym, czy świadczenie przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Od dnia 1 listopada 2016 r. kryterium wynosi 674 zł, dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym i specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Dochód będzie ustalany na podstawie dochodu uzyskanego w 2015 roku, z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

 Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2016 r. wynosi:

 

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej  18. roku życia  do ukończenia 24. roku życia.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

 

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł – jednorazowo,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł miesięcznie,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł nie więcej niż - 386 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - 90 zł, miesięcznie, powyżej 5 roku życia – 110 zł - miesięcznie,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł - jednorazowo,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 113 zł – miesięcznie w trakcie roku szkolnego,

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł miesięcznie, w trakcie roku szkolnego;

 

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych można składać
w Urzędzie Miasta Krakowa:

 

 

 • ul. Stachowicza 18 w godz. 7.40 – 18.00,
 • os. Zgody 2 w godz. 7.40 - 15.30,
 • ul. Wielicka 28 A wgodz. 7.40 – 15.30 (w okresie od 1 września do 31 października)

 

 

Wnioski o przyznanie świadczeń  rodzinnych można składać również za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także