Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017

Od dnia 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 przyjmowane są wnioski o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017.

 

Przyjmowanie wniosków  o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017
Fot. Sprawy Społeczne

Osoby, które ubiegają się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy powinny zgłaszać się w dowolnym dla siebie terminie (od dnia 1 sierpnia br.) w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych w celu złożenia stosownego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Przypomina się, że zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788) obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z tego względu przy wypełnianiu wniosku należy w części II pkt. 2 wpisać dane osobowe osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności (matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego znajdują się na stronie:

http://www.sprawyspoleczne.krakow.pl/swiadczenia_spoleczne/6683,artykul,fundusz_alimentacyjny.html oraz pod numerem telefonu 012 616 51 08.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: DOMINIK STRZEBAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także